Thời tiết Khánh Hòa

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
28°C
23°C
63%
 0°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 21/01/2022
28°C
23°C
 0°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
29°C
23°C
 4°%
4m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
30°C
24°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
30°C
24°C
 18°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
30°C
23°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
30°C
24°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
29°C
23°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
29°C
23°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
28°C
23°C
 22°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua