Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 55
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
39°C
26°C
68%
 41°%
3m/s
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ năm 30/06/2022
35°C
26°C
 69°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 01/07/2022
32°C
25°C
 84°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
31°C
25°C
 86°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
34°C
26°C
 65°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
35°C
26°C
 49°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
36°C
27°C
 49°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
36°C
27°C
 35°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
27°C
 51°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 08/07/2022
35°C
26°C
 51°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua