Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
21°C
18°C
71%
 94°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 21/01/2022
25°C
19°C
 98°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 22/01/2022
27°C
20°C
 63°%
4m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
28°C
21°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
27°C
21°C
 71°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 25/01/2022
27°C
20°C
 76°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
28°C
21°C
 76°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
29°C
21°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
26°C
21°C
 59°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 29/01/2022
24°C
19°C
 59°%
Nhiều mây, có mưa dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua