Thời tiết Hậu Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 21/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 76°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 22/07/2024
32°C
23°C
 °%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 23/07/2024
33°C
23°C
 °%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 24/07/2024
33°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 25/07/2024
34°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 26/07/2024
34°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 27/07/2024
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 28/07/2024
34°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 29/07/2024
31°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 30/07/2024
31°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua