Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 20/04/2024
33°C
26°C
65%
 25°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 21/04/2024
32°C
25°C
 70°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 22/04/2024
31°C
26°C
 22°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 23/04/2024
31°C
25°C
 23°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
32°C
25°C
 67°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 25/04/2024
33°C
26°C
 23°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
32°C
26°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
32°C
25°C
 20°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 28/04/2024
30°C
24°C
 21°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 29/04/2024
30°C
24°C
 23°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua