Thời tiết Hải Dương

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 23/05/2022
28°C
24°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 24/05/2022
27°C
24°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 25/05/2022
29°C
24°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 26/05/2022
30°C
25°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/05/2022
30°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 28/05/2022
32°C
26°C
 76°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
27°C
 78°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/05/2022
33°C
27°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 31/05/2022
34°C
27°C
 88°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua