Thời tiết Hà Tĩnh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
30°C
24°C
 100°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 25/05/2022
30°C
25°C
 100°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 26/05/2022
31°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/05/2022
33°C
27°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 28/05/2022
33°C
27°C
 96°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
27°C
 80°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/05/2022
32°C
28°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 31/05/2022
33°C
28°C
 80°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 01/06/2022
33°C
27°C
 80°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua