Thời tiết Gia Lai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 26/09/2022
28°C
20°C
 98°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 27/09/2022
25°C
21°C
 88°%
6m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 28/09/2022
27°C
22°C
 51°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 29/09/2022
29°C
21°C
 82°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 30/09/2022
29°C
22°C
 94°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 01/10/2022
29°C
21°C
 84°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 02/10/2022
29°C
22°C
 88°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 03/10/2022
30°C
21°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 04/10/2022
29°C
21°C
 98°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua