Thời tiết Gia Lai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 15°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
24°C
17°C
54%
 82°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
24°C
14°C
 65°%
7m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
23°C
13°C
 45°%
7m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
24°C
13°C
 47°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
24°C
15°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
24°C
14°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
25°C
14°C
 61°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
26°C
16°C
 86°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/12/2021
25°C
17°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
24°C
16°C
 94°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua