Thời tiết Gia Lai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 21.8°C
 • Thời tiết
  : Có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : Gió tây tây nam - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
27°C
20°C
77%
 59°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 25/05/2022
27°C
21°C
 86°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 26/05/2022
26°C
21°C
 76°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 27/05/2022
27°C
20°C
 71°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 28/05/2022
26°C
21°C
 43°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 29/05/2022
27°C
20°C
 45°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/05/2022
28°C
21°C
 49°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 31/05/2022
28°C
21°C
 57°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 01/06/2022
29°C
22°C
 51°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 02/06/2022
29°C
22°C
 51°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua