Thời tiết Đồng Tháp

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
30°C
23°C
64%
 0°%
1m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
29°C
23°C
 2°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
29°C
23°C
 0°%
3m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
29°C
23°C
 4°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 06/12/2021
29°C
24°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
29°C
25°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
29°C
25°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
30°C
25°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/12/2021
30°C
26°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
31°C
26°C
 41°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua