Thời tiết Đồng Tháp

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió tây tây nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
32°C
26°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 25/05/2022
32°C
26°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 26/05/2022
32°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/05/2022
34°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 28/05/2022
33°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 29/05/2022
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 30/05/2022
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 31/05/2022
33°C
25°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 01/06/2022
33°C
25°C
 98°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua