Thời tiết Cao Bằng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 58
 • Hướng gió
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 58
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
29°C
19°C
 96°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
17°C
16°C
 100°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 24/02/2024
17°C
15°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 25/02/2024
18°C
16°C
 78°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 26/02/2024
17°C
15°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 27/02/2024
15°C
12°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 28/02/2024
17°C
12°C
 96°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
15°C
12°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 01/03/2024
15°C
12°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua