Thời tiết Cần Thơ

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 66
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 20/04/2024
35°C
25°C
36%
 5°%
1m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Chủ nhật 21/04/2024
35°C
27°C
 22°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 22/04/2024
36°C
27°C
 22°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 23/04/2024
36°C
27°C
 23°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
36°C
27°C
 19°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
35°C
27°C
 25°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
36°C
28°C
 23°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
36°C
28°C
 69°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 28/04/2024
37°C
28°C
 67°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 29/04/2024
37°C
28°C
 69°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua