Thời tiết Cà Mau

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
30°C
24°C
80%
 4°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
29°C
24°C
 41°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
29°C
24°C
 24°%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/12/2021
29°C
24°C
 18°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
29°C
24°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
29°C
24°C
 45°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
30°C
24°C
 27°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 09/12/2021
30°C
24°C
 35°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 10/12/2021
30°C
25°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
30°C
25°C
 43°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua