Thời tiết Cà Mau

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 52
 • Hướng gió
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 20/04/2024
36°C
27°C
36%
 5°%
2m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Chủ nhật 21/04/2024
35°C
28°C
 22°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 22/04/2024
36°C
28°C
 20°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 23/04/2024
36°C
28°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
36°C
27°C
 19°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
36°C
28°C
 23°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
36°C
28°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
35°C
28°C
 68°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 28/04/2024
34°C
28°C
 66°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 29/04/2024
34°C
28°C
 70°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua