Thời tiết BR-Vũng Tàu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
29°C
24°C
77%
 4°%
1m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
29°C
26°C
 51°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
28°C
26°C
 47°%
7m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
29°C
26°C
 37°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
29°C
26°C
 39°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
29°C
26°C
 43°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/12/2021
29°C
26°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
29°C
26°C
 37°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 10/12/2021
29°C
27°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
30°C
26°C
 41°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua