Thời tiết BR-Vũng Tàu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 9m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : tốc độ: 10m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
32°C
27°C
 °%
10m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
31°C
27°C
 °%
11m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 03/03/2024
31°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/03/2024
31°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/03/2024
31°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
32°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
31°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
32°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
32°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua