Thời tiết Bình Dương

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 74
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 26/09/2022
31°C
24°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 27/09/2022
33°C
24°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 28/09/2022
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 29/09/2022
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 30/09/2022
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 01/10/2022
33°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 02/10/2022
34°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 03/10/2022
34°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 04/10/2022
33°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua