Thời tiết Bình Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 63
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
32°C
28°C
69%
 100°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ năm 30/06/2022
32°C
27°C
 100°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/07/2022
32°C
27°C
 100°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/07/2022
32°C
27°C
 100°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 03/07/2022
33°C
28°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
35°C
28°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
35°C
28°C
 100°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
35°C
28°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
35°C
28°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 08/07/2022
36°C
28°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua