Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày từ ngày (17/10 đến ngày 26/10/2022)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày từ ngày (17/10 đến ngày 26/10/2022)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 17/10/2022 đến 19/10/2022

 

Vùng biển

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Ngày 19/10

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

0,3 – 0,7

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Tây Nam đến Nam

0,3 – 0,6

Tây Nam

Nam
vịnh Bắc Bộ

0,3 – 0,8

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Tây Nam

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

0,4 – 1,0

Nam đến Đông Nam

0,4 – 0,8

Nam đến Đông Nam

0,4 – 0,8

Đông Nam

Bình Định đến
Ninh Thuận

0,5 – 1,1

Nam đến Tây Nam

0,5 – 1,0

Nam đến Tây Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

Bình Thuận đến Cà Mau

0,4 – 0,9

Tây Nam

0,4 – 0,8

Tây Nam

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,3 – 0,6

Đông Nam đến Nam

0,3 – 0,6

Đông Nam đến Nam

0,3 – 0,6

Đông Nam đến Nam

Vịnh
Thái Lan

0,3 – 0,6

Đông Nam đến Nam

0,3 – 0,6

Đông Nam đến Nam

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

Bắc
Biển Đông

0,4 – 1,0

Tây Nam đến Nam

0,4 – 1,0

Tây Nam đến Nam

0,4 – 1,0

Nhiều hướng

Giữa
Biển Đông

0,3 – 0,7

Tây Nam đến Nam

0,4 – 0,8

Tây Nam đến Nam

0,5 – 0,9

Nhiều hướng

Nam
Biển Đông

0,3 – 0,7

Nhiều hướng

0,4 – 0,8

Nhiều hướng

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam

Quần đảo
Hoàng Sa

0,3 – 0,7

Tây Nam

0,4 – 0,8

Tây Nam

0,4 – 0,9

Tây đến Tây Nam

Quần đảo
Trường Sa

0,2 – 0,5

Nam đến Đông Nam

0,4 – 0,8

Nam đến Đông Nam

0,4 – 0,8

Tây đến Tây Nam


 

II. Nhận định dòng chảy từ ngày 20/10/2022 đến 26/10/2022

                                                                                                                 

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

Vận tốc 0,3 – 0,7 m/s

Nam

vịnh Bắc Bộ

Vận tốc 0,3 – 0,7 m/s

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s

Bình Định đến

Ninh Thuận

Vận tốc 0,51,1 m/s

Bình Thuận đến

Cà Mau

Vận tốc 0,5 – 1,0 m/s

Cà Mau đến

Kiên Giang

Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s

Vịnh

Thái Lan

Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s

Bắc

Biển Đông

Vận tốc 0,50,9 m/s

Giữa

Biển Đông

Vận tốc 0,50,9 m/s

Nam

Biển Đông

Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s

Quần đảo

Hoàng Sa

Vận tốc 0,50,9 m/s

Quần đảo

Trường Sa

Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s


                                                                                                       

          Tin phát lúc: 09h30 ngày 17/10/2022