BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Từ tháng 3 đến tháng 8/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Từ tháng 3 đến tháng 8/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA
(Từ tháng 3 đến tháng 8/2023)
1. Dự báo khí tượng từ tháng 3 đến tháng 5/2023
- Hiện tượng ENSO: Trạng thái La Nina hiện tại còn duy trì trong các tháng 02 và 3/2023, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời kỳ từ 4-5/2023 với xác suất khoảng 75-85%; sau đó xu hướng nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 tiếp tục có xu hướng tăng trong những tháng mùa hè năm 2023.
- Không khí lạnh: Trong nửa cuối tháng 02/2023 và tháng 3/2023 KKL hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần, tuy nhiên vẫn còn khả năng gây ra rét đậm tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.
- Bão/ATNĐ: Từ nay đến tháng 5/2023, bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.
- Nắng nóng: Có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Nam Bộ trong tháng 3; sau đó gia tăng về cường độ và lan dần sang khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ vào tháng 4-5/2023.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: KKL, bão và ATNĐ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sản  xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực xảy ra nắng nóng.
2. Xu thế khí tượng từ tháng 6-8/2023
- Hiện tượng ENSO: Nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần và ENSO duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha nóng trong các tháng mùa hè.
- Bão/ATNĐ: Từ tháng 6-8/2023, số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với TBNN cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông), và có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 6/2023.
- Nắng nóng: Từ tháng 6-8/2023 nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
- Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ:
Trong tháng 6-8/2023, TLM phổ biến thấp hơn TBNN khoảng từ 5-15%, riêng trong tháng 6/2023 TLM xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Trung Bộ:
Tháng 6-8/2023, TLM phổ biến cao hơn so với TBNN từ 5-10%, có nơi cao hơn; riêng tháng 6/2023 tại khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế TLM thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
+  Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Từ tháng 6-8/2023, tại khu vực Tây Nguyên TLM phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN, riêng khu vực Nam Bộ TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.


 

Chi tiết tin