BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023

 

(BẢN TIN CHI TIẾT XEM TỆP ĐÍNH KÈM)

Chi tiết tin