BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2023

BẢN TIN CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Chi tiết tin