BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10/2023

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Chi tiết tin