BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 4 đến tháng 9/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 4 đến tháng 9/2023)

1. Dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 4 đến tháng 6/2023
- Hiện tượng ENSO: Từ tháng 4-6/2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-90%.
- Không khí lạnh: Có xu hướng hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ trong những tháng tới.
- Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Từ nay đến tháng 5/2023, bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão hoặc ATNĐ xuất hiện trên khu vực Biển Đông và phù hợp với quy luật khí hậu.
- Nắng nóng: Thời kỳ nửa cuối tháng 3 có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-5/2023.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão và ATNĐ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.
- Nhiệt độ trung bình: Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C; riêng khu vực Tây Nguyên-Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,50C. Từ tháng 5-6/2023 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
- Lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 4-6/2023: TLM phổ biến xấp xỉ TBNN, riêng khu Tây Bắc tháng 4 thấp hơn từ 10-20% so với TBNN.
+ Khu vực Trung Bộ:
Từ tháng 4-6/2023: TLM đều có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 5-10%. Riêng tháng 4/2023 ở khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 5-10%, trong khi đó ở khu vực Nam Trung Bộ cao hơn 20-50% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Từ tháng 4-6/2023: TLM phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ; riêng tháng 6/2023 TLM ở khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ.

2. Xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 7-9/2023
- Hiện tượng ENSO: Nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần và hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái El Nino từ những tháng mùa thu năm 2023.
- Bão/ATNĐ: Từ tháng 7-9/2023, số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với TBNN cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông) và có khả năng tác động đến các khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Miền Trung.
- Nắng nóng: Từ tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão và ATNĐ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 7-9 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
- Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 7-9/2023: TLM phổ biến thấp hơn TBNN khoảng từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Trung Bộ:
Từ tháng 7-9/2023: TLM có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 5-10%. Riêng tháng 9 ở khu vực Nam Trung Bộ thấp hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
+  Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Từ tháng 7-8/2023, ở khu vực Tây Nguyên có TLM phổ biến cao hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ; ở khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ. Tháng 9 TLM ở khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 5-15%, ở khu vực Nam Bộ cao hơn 5-10% so với TBNN cùng thời kỳ.

 

Chi tiết tin