Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/4-15/5/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 16/4-15/5/2021

Dự báo nửa cuối tháng 4 khả năng tại một số nơi ở nam Tây Nguyên có SPI âm, ở điều kiện khô. Phần lớn diện tích trên cả nước ở trạng thái bình thường đến ẩm, trong đó khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng có chỉ số SPI dương, sẽ có điều kiện ẩm ướt. Nửa đầu tháng 5/2021, dự báo hầu khắp cả nước sẽ ở điều kiện bình thường, riêng tại Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có một số địa phương có SPI xuống ngưỡng âm, có nghĩa là có khả năng ở điều kiện khô hạn.

Chi tiết tin