Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 13/5_15/6/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 13/5_15/6/2022

- Thời kỳ từ ngày 14-31/5/2022:
Dự báo trong nửa cuối tháng 5, các khu vực trên cả nước phổ biến ở trạng thái bình thường riêng khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Nam Bộ sẽ xuất hiện tình trạng ẩm đến rất ẩm; Nam Tây Nguyên có thể có trạng thái khô.
- Thời kỳ từ ngày 01-15/6/2022:
Trong thời kỳ này, trên cả nước phổ biến là trạng thái bình thường, một số nơi tại các tỉnh Sơn La, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Nam Tây Nguyên có thể có trạng thái ẩm nhẹ, trong khi đó tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có thể xuất hiện tình trạng khô.
Bản tin cảnh báo và dự báo hạn khí tượng tiếp theo được phát vào ngày 01/6/2022.
Điện thoại liên hệ: 84-24-32673199 - số máy lẻ 704

Chi tiết tin