Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-29/4/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-29/4/2021

Dự báo trong tháng 5 hầu khắp cả nước gần như không xảy ra điều kiện khô hạn. Duy chỉ có trong nửa đầu tháng 5, cục bộ tại Quảng Nam và Quảng Ngãi có thể SPI âm, ở điều kiện khô. Các khu vực còn lại ở trạng thái bình thường; có vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc và vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ như tại Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh hóa và Hà Tĩnh khả năng có SPI dương nên ở trạng thái ẩm

Chi tiết tin