BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 12 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2022

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 12 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2022

2.1. Hiện tượng ENSO

Dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 80%; những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn TBNN và ENSO vẫn trong trạng thái La Nina yếu. Từ khoảng tháng 4, tháng 5/2022, ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính.

2.2. Bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Từ nay đến hết năm 2021, có khoảng 01-02 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Những tháng đầu năm 2022, vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng các đợt mưa vừa mưa to diện rộng xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng 12/2021.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn, trong thời kỳ những tháng mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

2.3. Nhiệt độ và không khí lạnh

Tháng 12/2021, nhiệt độ tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ  0-0,50C so với TBNN. Tháng 01/2022 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0-0,50C, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN. Từ tháng 02 đến tháng 4/2022, nhiệt độ phổ biến thấp hơn từ 0-0,50C so với TBNN, riêng một số tỉnh vùng núi thuộc Việt Bắc, Đông Bắc ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN. Tháng 5/2022, các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0-0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021-02/2022; Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021.

2.4. Lượng mưa

 Khu vực Bắc Bộ:

Từ tháng 12/2021 đến tháng 02/2022, phổ biến ít mưa và TLM thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 3/2022, TLM cao hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 4/2022, TLM cao hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 5/2022, TLM ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

 Khu vực Trung Bộ:

Khu vực Bắc Trung Bộ vào tháng 12/2021, TLM thấp hơn từ 20-40% so với TBNN. Tháng 01-02/2022, tại khu vực phổ biến ít mưa, TLM thấp hơn TBNN. Tháng 3/2022, TLM cao hơn từ 5-15% với TBNN. Tháng 4 và tháng 5/2022, TLM xấp xỉ so với TBNN.

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Từ tháng 12/2021-4/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 5-30% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 5/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

 Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tháng 12/2021, TLM phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Từ tháng 01 đến tháng 3/2022, TLM có xu hướng mưa cao hơn so với TBNN do có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Tháng 4/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN. Tháng 5/2022, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

2.5. Thủy văn

Bắc Bộ:

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt nguồn nước tới các hồ chứa lớn trên thượng lưu lưu vực sông Hồng tiếp tục xảy ra từ tháng 12/2021-4/2022. Nguồn nước trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt từ 20-30%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Đà, lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô. Mực nước thấp nhất lịch sử tiếp tục có khả năng xuất hiện tại hạ lưu sông Lô và hạ lưu sông Hồng, đặc biệt trong các tháng mùa cạn của năm 2022.

Trung Bộ, Tây Nguyên:

Từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12/2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông Trung Bộ, Tây Nguyên khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Từ tháng 01 đến tháng 5/2022, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 5-45%, các sông ở Nam Tây Nguyên cao hơn TBNN từ 15-40%. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.

Nam Bộ:

          Từ nay đến hết tháng 12/2021, mực nước sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của 02 đợt triều cường mạnh, mực nước các trạm hạ lưu sông Cửu Long khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông ở hạ nguồn sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long.

          Trong các tháng mùa khô năm 2021, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công (trạm Kratie-Campuchia) ở mức thiếu hụt từ 10-15% so với TBNN. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn TBNN, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô 2019-2020. Các đợt xâm mặn có xu thế tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh  vào các thời kỳ từ ngày 28/01-03/02, 26/02-05/3, 28/3-03/4, 29/4-04/5.

          Các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần sớm triển khai các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn, cập nhật các thông tin dự báo hàng ngày, dự báo tháng đề phòng tình hình khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp hơn.

2.6. Hải văn

Từ nửa tháng 11/2021 đến hết năm 2021, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện khoảng 01 đợt triều cường ở mức cao trong khoảng thời gian từ ngày 02/12 đến 08/12. Đợt triều cường tháng 12/2021 duy trì khoảng 01 tuần và thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 15-18 giờ nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại ven biển Nam Bộ sẽ có 03 đợt triều cường ở mức cao trong khoảng thời gian từ 28/01-03/02, 26/02-05/3 và 28/3-03/4.

Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết tin