BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 11 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2022

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 11 NĂM 2021 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2022

1. Hiện tượng ENSO
Dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 70%; những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn TBNN và ENSO vẫn trong trạng thái La Nina yếu.
2. Bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo từ giữa tháng 10/2021 đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 03-05 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 02-03 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiều khả năng trong những tháng đầu năm 2022 vẫn còn xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể gây mưa dông trái mùa ở khu vực Nam Bộ.
Cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, tuy nhiên khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn như năm 2020 là thấp. Sang nửa đầu tháng 12/2021 khu vực này còn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.
KKL gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ trong các tháng chính đông; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng 02/2022.
Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn; Trong thời kỳ mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.
3. Nhiệt độ và không khí lạnh
          Tháng 11 và tháng 12/2021, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0-0,50C so với TBNN. Tháng 01/2022 tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc và Trung Trung Bộ ở ngưỡng thấp hơn từ 0-0,50C, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN. Tháng 02 và tháng 4/2022, nhiệt độ phổ biến thấp hơn từ 0-0,50C so với TBNN. Tháng 3/2022 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 0-0,50C, các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 0-0,50C so với TBNN.
          Nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020-2021.
4. Lượng mưa
4.1. Khu vực Bắc Bộ
Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 phổ biến ít mưa và TLM ở mức thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 4/2022 TLM ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN.
4.2. Khu vực Trung Bộ
Từ tháng 11/2021-3/2022, TLM khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5-25% so với TBNN, tháng 4/2022, TLM ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN; khu vực Trung Trung Bộ từ tháng 11-4/2022 TLM ở ngưỡng cao hơn từ 5-25% so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 3/2022 TLM ở ngưỡng thấp hơn từ 5-10% so với TBNN cùng thời kỳ; tại khu vực Nam Trung Bộ, TLM phổ biến ở ngưỡng cao hơn từ 5-25% so với TBNN.
4.3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ tháng 11/2021 đến 12/2021 và tháng 4/2022, TLM phổ biến ở mức cao hơn 5-25% so với TBNN. Từ tháng 01-3/2022, TLM có xu hướng cao hơn TBNN cùng thời kỳ do có nhiều khả năng xuất hiện những đợt mưa trái mùa. 
5. Thủy văn
5.1. Bắc Bộ
Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt nguồn nước tới các hồ chứa lớn trên thượng lưu lưu vực sông Hồng tiếp tục xảy ra từ tháng 11/2021-4/2022. Nguồn nước đến các hồ chứa lớn và trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 30-50%, đặc biệt thiếu hụt tại vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 60-90%. Mực nước thấp nhất lịch sử có khả năng xuất hiện tại hạ lưu sông Lô và hạ lưu sông Hồng, đặc biệt trong các tháng mùa cạn của năm 2022.
5.2. Trung Bộ, Tây Nguyên
Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 12/2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ năm 2021 tại hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa ở mức BĐ1, Nghệ An ở mức BĐ1-BĐ2; các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông Trung Bộ, Tây Nguyên khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Từ tháng 01-4/2022, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Bắc Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên thấp hơn TBNN từ 30-50%, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 5-10%.
5.3. Nam Bộ
Đỉnh lũ năm 2021 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức thấp (dưới BĐ1) và xuất hiện vào nửa cuối tháng 10; đỉnh lũ năm 2021 tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long.
Trong mùa khô 2021-2022, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về hạ lưu khả năng thấp hơn TBNN từ 10-20%. Xâm nhập mặn ở ĐBSCL đến sớm và cao hơn TBNN nhưng ít nghiêm trọng hơn mùa khô 2019-2020.
Các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần sớm triển khai các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn, cập nhật các thông tin dự báo hàng ngày, dự báo tháng đề phòng tình hình khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp hơn.
6. Hải văn
Từ giữa tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 02 đợt triều cường ở mức cao, cụ thể như sau: Đợt 1: Từ ngày 05-09/11/2021 và Đợt 2: Từ ngày 02-08/12/2021. Các đợt triều cường này có thể gây ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt nếu trong thời gian xuất hiện đỉnh triều cường có thêm sự tăng cường của KKL lấn sâu xuống các tỉnh phía Nam. Riêng đợt triều cường tháng 11/2021 và tháng 12/2021 có thể là đợt triều cường cao nhất năm 2021, duy trì khoảng 01 tuần và thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 15-18 giờ nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2021

Chi tiết tin