Thời tiết Bắc Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
25°C
23°C
54%
 86°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ sáu 23/02/2024
23°C
20°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 24/02/2024
22°C
18°C
 100°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 25/02/2024
24°C
20°C
 100°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
24°C
19°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 27/02/2024
23°C
20°C
 100°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
25°C
20°C
 98°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
25°C
20°C
 96°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
23°C
18°C
 78°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
22°C
17°C
 78°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua