Thời tiết Bắc Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 37°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
34°C
28°C
65%
 98°%
3m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ năm 30/06/2022
31°C
27°C
 100°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/07/2022
32°C
26°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
33°C
26°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 03/07/2022
31°C
24°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
30°C
24°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
31°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/07/2022
32°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 07/07/2022
31°C
25°C
 92°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/07/2022
32°C
25°C
 92°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua