Thời tiết Bạc Liêu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 21/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 79°C
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 22/07/2024
29°C
23°C
 °%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 23/07/2024
31°C
24°C
 °%
6m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 24/07/2024
33°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 25/07/2024
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 26/07/2024
31°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 27/07/2024
30°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 28/07/2024
30°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 29/07/2024
29°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 30/07/2024
29°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua