Thời tiết Bạc Liêu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
32°C
23°C
 100°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
33°C
24°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 05/10/2022
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 06/10/2022
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/10/2022
31°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/10/2022
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 10/10/2022
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 11/10/2022
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua