Thời tiết Bắc cạn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 100
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
31°C
26°C
60%
 33°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 30/06/2022
28°C
22°C
 96°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/07/2022
29°C
21°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
31°C
20°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
32°C
21°C
 75°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
31°C
20°C
 53°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
32°C
20°C
 41°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/07/2022
33°C
20°C
 55°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
30°C
21°C
 45°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
29°C
21°C
 45°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua