Thời tiết Bắc cạn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 13°C
 • Thời tiết
  : Có mưa phùn
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 12°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
14°C
12°C
 °%
2m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
15°C
12°C
 °%
1m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 03/03/2024
20°C
11°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 04/03/2024
26°C
14°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/03/2024
28°C
16°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
24°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
21°C
17°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
23°C
18°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
23°C
18°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua