Thời tiết Bắc cạn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 51
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 12°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
18°C
11°C
92%
 14°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 21/01/2022
19°C
14°C
 75°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 22/01/2022
24°C
16°C
 92°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 23/01/2022
24°C
16°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
22°C
14°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
22°C
17°C
 69°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ tư 26/01/2022
26°C
19°C
 59°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ năm 27/01/2022
26°C
19°C
 57°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ sáu 28/01/2022
18°C
16°C
 67°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 29/01/2022
17°C
14°C
 67°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua