Thời tiết An Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 48
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
32°C
24°C
44%
 31°%
1m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 21/01/2022
33°C
23°C
 25°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
33°C
24°C
 33°%
1m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
32°C
24°C
 51°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 24/01/2022
32°C
23°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
33°C
24°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
33°C
24°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
34°C
24°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
33°C
24°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
34°C
24°C
 35°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua