www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY (Từ đêm 26/10 đến ngày 05/11/2021) Tue, 26 Oct 2021 15:20:00 GMT