www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 23/05 đến ngày 01/06/2022) Mon, 23 May 2022 14:52:17 GMT Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 23/05 đến ngày 01/06/2022) Mon, 23 May 2022 08:58:00 GMT