www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO SÓNG BIỂN 24 GIỜ TỚI Wed, 27 Oct 2021 01:59:15 GMT Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 26/10 đến ngày 04/11/2021) Tue, 26 Oct 2021 15:18:36 GMT