www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC BẮC BỘ VÀ CÁC TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN Mon, 23 May 2022 14:25:15 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC BẮC BỘ VÀ CÁC TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN Mon, 23 May 2022 02:46:36 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH KHÁNH HÒA, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN, ĐỒNG NAI, ĐĂK LĂK, LÂM ĐỒNG VÀ ĐĂK NÔNG Sat, 21 May 2022 17:36:19 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, KON TUM VÀ ĐẮK LẮK Fri, 20 May 2022 23:43:49 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH TỪ NGHỆ AN ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN Fri, 20 May 2022 16:56:11 GMT BẢN TIN DỰ BÁO HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Fri, 05 Nov 2021 15:27:00 GMT