www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ Mon, 23 May 2022 09:26:22 GMT CẢNH BÁO NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Mon, 23 May 2022 07:18:07 GMT