www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 26/10 đến ngày 04/11/2021) Tue, 26 Oct 2021 15:20:46 GMT Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/06 đến ngày 12/06/2021) Thu, 03 Jun 2021 15:52:45 GMT