Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 10/03 đến ngày 19/03/2019)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 10/03 đến ngày 19/03/2019)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 10/03/2020 đến 12/03/2020
 
Vùng biển Ngày 10/03 Ngày 11/03 Ngày 12/03
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,3 Tây Nam 0,1 – 0,3 Tây Nam 0,1 – 0,3 Bắc đến Tây Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,3 Tây Nam 0,1 – 0,3 Tây Nam 0,1 – 0,3 Bắc đến Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,2 – 0,5 Đông Bắc 0,2 – 0,5 Tây Nam 0,2 – 0,5 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,1 – 0,3 Đông đến Đông Nam 0,1 – 0,3 Đông đến Đông Nam 0,1 – 0,3 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông 0,2 – 0,4 Bắc đến Tây Bắc
Bắc
Biển Đông
0,5 – 0,8 Nhiều hướng 0,5 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Bắc
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,7 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Tây Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 13/03/2020 đến 19/03/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 -0,7 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,3 - 0,7 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
 
     
Tin phát lúc: 09h30 ngày 09/03/2020