PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC (Từ đêm 02 đến ngày 12/8/2020)

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC (Từ đêm 02 đến ngày 12/8/2020)

1. Phía tây Bắc Bộ:
Từ đêm 02-07/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 08-12/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
2. Phía đông Bắc Bộ
Từ đêm 02-07/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Quảng Ninh ngày 06-07/08 có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 08-12/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.
 
3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ đêm 02-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa từ đêm 02-03/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 02-12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ 07-10/8 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
5. Tây Nguyên  
Từ đêm 02-12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
6. Khu vực Nam Bộ
Đêm 02-03/8, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 04-12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
7. Khu vực Hà Nội
Đêm 02/8 có mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ 03/-07/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Từ ngày 08-12/8, có mưa rào và dông vài nơi.