Thời tiết Ninh Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 08/04/2020
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 09/04/2020
23°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
24°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
24°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
25°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
27°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
28°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
27°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
29°C
18°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
22°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
21°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/04/2020
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/04/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
23°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
22°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
25°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
24°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
26°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/04/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/04/2020
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
22°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
23°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
23°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
22°C
20°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 09/04/2020
23°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
23°C
16°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 09/04/2020
25°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
25°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
24°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
21°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/04/2020
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 09/04/2020
22°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 09/04/2020
21°C
16°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 10/04/2020
26°C
20°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 11/04/2020
26°C
21°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 12/04/2020
22°C
20°C
Có mưa rào và dông
Thứ hai 13/04/2020
20°C
18°C
Có mưa rào và dông
Thứ ba 14/04/2020
20°C
18°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ tư 15/04/2020
21°C
17°C
Có mây, trời nắng
Thứ năm 16/04/2020
23°C
17°C
Có mây, trời nắng
Thứ sáu 17/04/2020
24°C
18°C
Có mây, trời nắng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua