Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 06/06 đến ngày 15/06/2020)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 06/06 đến ngày 15/06/2020)

I. Dự báo sóng ngày 06/06/2020 đến 08/06/2020
 

Vùng biển Ngày 06/06 Ngày 07/06 Ngày 08/06
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
1,5 - 2,5 Nam đến Tây Nam 1,5 - 2,5 Nam đến Tây Nam 1,5 - 2,5 Nam đến Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 - 2,0 Đông Nam đến Nam 1,0 - 2,0 Nam 1,0 - 2,0 Nam đến Tây Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 - 2,0 Nam đến Đông Nam 1,0 - 2,0 Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,0 - 2,0 Tây Nam đến Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam đến Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam đến Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 1,0 - 2,0 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam 1,0 - 2,0 Nam đến Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 - 1,5 Tây Nam 0,5 - 1,5 Tây Nam 0,5 - 1,5 Nam đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 - 1,5 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam 0,5 - 1,5 Nam đến Đông Nam
Bắc
Biển Đông
1,0 - 2,0 Nam đến Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam 1,5 - 2,5 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
1,0 - 2,0 Tây Nam đến Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam
Nam
Biển Đông
1,0 - 2,0 Tây Nam đến Tây 1,0 - 2,0 Tây Nam đến Tây 1,0 - 2,0 Tây Nam đến Tây
Quần đảo
Hoàng Sa
1,0 - 2,0 Nam đến Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam 1,5 - 2,5 Nam đến Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,5 - 1,5 Tây Nam đến Tây 0,5 - 1,5 Tây Nam đến Tây 0,5 - 1,5 Tây Nam đến Tây
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 09/06/2020 đến 15/06/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 - 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ
 
                                        
Tin phát lúc: 15h30 ngày 06/06/2020