Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 02/08 đến ngày 11/08/2020)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 02/08 đến ngày 11/08/2020)

I. Dự báo sóng ngày 02/08/2020 đến 04/08/2020
 
Vùng biển Ngày 02/08 Ngày 03/08 Ngày 04/08
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
2,0 – 3,0 Nhiều hướng 1,5 – 2,5 Đông Nam đến Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam đến Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
2,0 – 3,0 Nhiều hướng 1,5 – 2,5 Nam đến Đông Nam 1,0 - 2,0 Nam đến Đông Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 2,0 – 3,0 Nhiều hướng 1,5 – 2,5 Nam 1,0 – 2,0 Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
2,0 – 3,0 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam đến Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam đến Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 2,0 – 3,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
1,5 – 2,5 Tây đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây Nam 0,5 - 1,5 Tây Nam
Vịnh
Thái Lan
2,0 – 3,0 Tây đến Tây Nam 1,5 - 2,5 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam
Bắc
Biển Đông
2,0 - 4,0 Tây Nam đến Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam đến Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam đến Nam
Giữa
Biển Đông
2,0 - 4,0 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam
Nam
Biển Đông
2,0 – 3,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
2,0 - 4,0 Tây Nam đến Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam đến Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam đến Nam
Quần đảo
Trường Sa
2,0 – 3,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam 1,0 - 2,0 Tây Nam
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 05/08/2020 đến 11/08/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ
 
                                              
Tin phát lúc: 15h30 ngày 02/08/2020