Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 26/03 đến ngày 04/04/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 26/03 đến ngày 04/04/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 26/03/2020 đến 28/03/2020
 
Vùng biển Ngày 26/03 Ngày 27/03 Ngày 28/03
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,2 – 0,5 Nhiều hướng 0,2 – 0,5 Đông Bắc đến Đông 0,2 – 0,5 Đông Bắc đến Đông
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,6 Nhiều hướng 0,4 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,4 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,2 – 0,5 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,5 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,5 Tây Nam đến Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Bắc đến Đông 0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Bắc 0,4 – 0,9 Đông Bắc đến Bắc 0,4 – 0,9 Nhiều hướng
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,3 – 0,6 Nhiều hướng 0,3 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,4 – 0,7 Bắc đến Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam  0,3 – 0,6 Tây đến Tây Nam 


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 29/03/2020 đến 04/04/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,3 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,0 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
     
Tin phát lúc: 09h30 ngày 26/03/2020