Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 15/02/2020 đến 17/02/2020
 

Vùng biển Ngày 15/02 Ngày 16/02 Ngày 17/02
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Bắc đến Đông Bắc 0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,4 Tây đến Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây Nam 0,2 – 0,4 Tây Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,6 Tây đến Tây Bắc 0,3 – 0,6 Nhiều hướng 0,3 – 0,6 Tây Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,8 Nam đến Tây Nam 0,4 – 0,8 Nam đến Tây Nam 0,5 – 0,8 Nam đến Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Bắc 0,4 – 0,7 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,4 Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Nam 0,3 – 0,5 Tây Bắc
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông Nam 0,3 – 0,5 Tây Bắc
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 1,0 Tây Nam 0,5 – 1,0 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,3 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,3 – 0,6 Tây đến Tây Bắc 0,4 – 0,8 Tây đến Tây Bắc 0,5 – 0,8 Tây đến Tây Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,3 – 0,6 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,3 – 0,6 Tây Bắc 0,4 – 0,7 Tây Bắc 0,4 – 0,7 Tây Bắc


 

II. Nhận định dòng chảy ngày từ 18/02/2020 đến 24/02/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,5 - 1,2 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 -1,2 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s
 
     
Tin phát lúc: 09h30 ngày 15/02/2020