Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 06/06 đến ngày 15/06/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 06/06 đến ngày 15/06/2020)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 06/06/2020 đến 08/06/2020
 

Vùng biển Ngày 06/06 Ngày 07/06 Ngày 08/06
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,3 - 0,5 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông đến Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông đến Đông Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 - 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 - 0,8 Đông Bắc 0,4 - 0,8 Bắc đến Đông Bắc 0,4 - 0,8 Bắc đến Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,7 Đông Bắc 0,3 - 0,7 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,5 Đông Nam đến Đông 0,2 - 0,5 Đông Nam đến Đông 0,2 - 0,4 Đông Nam đến Đông
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông đến Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông đến Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,4 - 0,7 Nhiều hướng 0,4 - 0,7 Nhiều hướng 0,4 - 0,7 Nhiều hướng
Giữa
Biển Đông
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Nhiều hướng
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 - 0,6 Đông Nam 0,4 - 0,76 Đông Nam 0,4 - 0,7 Đông Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 09/06/2020 đến 15/06/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,7 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,6 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 0,9 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
 
Tin phát lúc: 09h30 ngày 06/06/2020