Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 02/08 đến ngày 11/08/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 02/08 đến ngày 11/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 02/08/2020 đến 04/08/2020
                     

Vùng biển Ngày 02/08 Ngày 03/08 Ngày 04/08
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,2 - 0,5 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,2 - 0,5 Đông Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,4 - 0,8 Bắc đến  Tây Bắc 0,4 - 0,8 Bắc đến  Tây Bắc 0,4 - 0,8 Bắc đến  Tây Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 - 0,9  Bắc đến Đông Bắc 0,5 - 0,9  Bắc đến Đông Bắc 0,5 - 0,9  Bắc đến Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,6 – 1,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 - 0,9 Đông đến Đông Bắc 0,5 - 0,9 Đông đến Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,5 Đông Nam 0,2 - 0,5 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,5 Đông Nam 0,3 - 0,6 Đông Nam 0,3 - 0,6 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 - 1,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 - 0,9 Đông đến Đông Bắc 0,5 - 0,9 Đông đến Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 - 0,9 Đông đến Đông Nam
Nam
Biển Đông
0,5 - 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,4 - 0,8 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 - 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 0,9 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Trường Sa
0,5 - 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,4 - 0,8 Đông Bắc đến Đông 0,4 - 0,8 Đông Bắc đến Đông 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 05/08/2020 đến 11/08/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,5 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,6 - 1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,6 - 1,0 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
 
 
Tin phát lúc: 09h30 ngày 02/08/2020